print

Ders & Program Yeterlilikleri Matrisi

* 1 En Düşük, 2 Düşük, 3 Ortalama, 4 Yüksek, 5 En Yüksek

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı

Y.Lis-1

Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)------------
ISL598Dönem Projesi------------
Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)
Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)------------
Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)------------
Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)------------
Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)------------
Lisansüstü Serbest Seçmeli------------
Lisansüstü Serbest Seçmeli------------
Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)------------
Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)------------

Teknik Seçmeli Dersler

FNCE504Finansal Yönetim
FNCE508Mali Analiz
FNCE510Yatırım Projelerinin Analizi
ISL501Çağdaş İşletmecilik
ISL502Pazarlama Yönetimi
ISL503Muhasebe
ISL505Sayısal Yöntemler
ISL506Örgüt Teorisi
ISL508Psikoloji ve İşletme Etiği------------
ISL509Üretim Yönetimi------------
ISL511İnsan Kaynakları Yönetimi
ISL555Araştırma Yöntemleri------------

Serbest Seçmeli

ECON501Ekonomi Teorisi
FNCE505Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi
FNCE507Uluslararası Finans
FNCE515Yönetim Muhasebesi------------
FNCE517Finansal Piyasalar------------
HIR505Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Yeni Medya------------
HIR512Örgütlerde İletişim Stratejileri------------
KAM 511Liderlik ve Yönetim------------
KAM 533Bürokrasi ve Örgütsel Davranış------------
kam 534stratejik yönetim ve vizyon geliştirme------------
LOJ501Uluslararası Pazarlama ve Stratejileri------------
LOJ512Proje Tasarımı ve Yönetimi ------------
LOJ513Uluslararası İşletmelerde Stratejik Yönetim ------------
SY503Sağlık İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi------------
SY504Envanter Kontrol ve Malzeme Yönetimi------------
SY508Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi------------
TUR 511Turizm Pazarlaması------------